Så ser processen ut för att detaljplanen för Gustav III:s torg ska vinna laga kraft

Så ser processen ut för att detaljplanen för Gustav III:s torg ska vinna laga kraft Många undrar, vad