Projektbeskrivning

Fasadskiss Kyrkgatan

Från vänster till höger syns Hamngatan, norra kvarteret med hotellbyggnad, södra kvarteret med orangeri och bostadsbyggnader samt Thoméegränd. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg