Projektbeskrivning

Fasadskiss Rådhusgatan

Från vänster till höger syns Gamla teatern, Thoméegränd, södra kvarteret med kontorsbyggnaden, norra kvarteret med hotellbyggnaden samt Magistern 5. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg.