Projektbeskrivning

Fasadskiss Thomeegränd

Från vänster till höger syns Kyrkgatan, södra kvarteret med bostadsbyggnader, kontorshus samt Rådhusgatan. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg