Projektbeskrivning

Flygfoto över Gustav III:s torg från ca 1949 – 1950

Nytorget ändrade år 1928 namn till Gustav III:s torg för att minna om stadens grundare. Nytorget har sedan 1800-talets senare hälft varit en plats för marknader, nöjen, demonstrationer och möten. Kreaturshandel, samt månatliga marknader, har inneburit att torget även har kallats både Kotorget och Månadsmötet i folkmun.

Källa: Riksantikvarieämbetet
Bildbeteckning:
ac00085