Projektbeskrivning

Östersunds stadsiluett på 1920-talet

Stadsplanen för Östersund har växt fram i fem olika etapper; från år 1788 fram till 1881. Gustav III:s torg ingår i den tredje stadsplanen, från år 1864, där kvarteret Nytorget undantogs från bebyggelse.

Bildbeteckning: ac00044
Källa: Riksantikvarieämbetet.