Projektbeskrivning

Gustav III:s Torg översikt

Gustav III:s torg omvandlas från en uppställningsyta för bussar till ett nytt stadsrum med två bebyggelsekvarter. Det norra kvarteret föreslås inrymma hotell med publika lokaler i gatuplanet mot Kyrkgatan. Det södra kvarteret föreslås uppföras som ett blandkvarter innehållande bostadshus med publika lokaler i gatuplan mot Kyrkgatan, en större och två mindre byggrätter för centrumverksamhet. Parkeringsgarage får underbyggas under de båda kvarteren.