Projektbeskrivning

Siluett från Frösön

Fotomontage av den nya bebyggelsen i förhållande till dagens bebyggelse sedd från Frösön. Byggnaderna kommer i verkligheten att färgsättas med dova kulörer i enlighet med kvalitetsprogrammet. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg