Projektbeskrivning

Vy från Artillerigatan/Rådhusgatan

Byggnaderna är placerade inom stadens rutnätsstruktur med fasader i liv med gatan, undantaget utmed Rådhusgatan. Detta förstärker gaturummen och ger en tydligare stadsmässighet.

Bild framtagen av: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg