Projektbeskrivning

Vy från Artillerigatan

Vy från Artillerigatan, korsningen Rådhusgatan, söder om Länsbiblioteket. Hotellbyggnaden till höger i bild och kontorsbyggnaden till vänster. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg