Projektbeskrivning

Vy från den norra delen av Rådhusgatan

Vy från den norra delen av Rådhusgatan. Närmast i bild finns Magistern 5, sedan hotellbyggnaden och sist kontorsbyggnaden. Illustrationen visar hur fasaderna längs gatan trappas för att ge Gamla Teatern fortsatt utrymme i fonden. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg