Projektbeskrivning

Vy från Kyrkgatan/Hamngatan

Bottenvåningar med publikt innehåll bidrar till att stärka upplevelsen i ögonhöjd och öka tryggheten längs omgivande gator. Detaljplanen reglerar att byggnaderna anpassas till sin omgivning i fråga om materialval och kulör samt att fasader ska utformas med hög kvalitet och väl bearbetade detaljer så att en god helhetsverkan erhålls.

Bild framtagen av: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg