Projektbeskrivning

Vy över Hamngatan

Vy över Hamngatan sett från söder. Norra kvarteret till höger i bilden. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg