GUSTAV III:S TORG

Tanken med den nya planen för Gustav III:s torg var att det skulle utvecklas till ett tryggt och attraktivt kvarter. En positiv samlingsplats för boende, arbete och umgänge, med ett naturligt flöde mellan stadskärnan och andra områden i Östersund. Planen upphävdes dock av Mark- och miljödomstolen den 30 juni 2022 med hänvisning till riksintresset för kulturmiljö. I dagsläget är det därför oklart hur utvecklingen av Gustav III:s torg kan komma att se ut i framtiden.

GUSTAV III:S TORG

Lorem Ipsum Dolores

Frågor och svar

Läs mer

Galleri

Läs mer

Material

Läs mer

3D-karta

Läs mer

När?