NY GÅNG- OCH CYKELBRO
ÖVER JÄRNVÄGEN

En 200 meter lång gång- och cykelbro byggs från Österängsparken till Storsjö Strand, i direkt anslutning till Östersunds Centralstation. På så sätt knyts det nybyggda bostadsområdet Storsjö Strand ihop med stationsområdet och resten av staden.

Från Österängsparken till Storsjöns strand

Brons landfästen byggs i Österängsparken och vid Storsjö Strand. På stationsområdet och vid det södra landfästet finns både trapphus och hiss. Bron blir cirka 200 meter lång och 3,5 meter bred. Den består av flera brodelar, varav den del som ska placeras ovanför järnvägsspåren är tillverkad i rostfritt stål.

Bron är initierad och finansierad av Östersunds kommun, som också kommer att äga den. Eftersom bron går över järnvägen har Östersunds kommun anlitat Trafikverket för själva byggnationen. Inför bygget av bron har det gjorts förberedande arbeten på spårområdet under 2019 och 2020.

Byggtiden

Första steget i projektet är att påla för bropelarna. Det innebär att pålar ”trycks ner” i marken för att ta reda på kvalitén och hur djupt det är. Pålningen kan medföra visst störande ljud för närboende, men arbetet sker endast under dagtid.

Under tiden som bron byggs kan vägar och parkeringar behöva stängas av. Parkeringen vid Ringvägen, närmast stationshuset, är avstängd under hela byggtiden. Övriga avstängningar kan du läsa om på Trafikverkets hemsida.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna rörande våra byggprojekt.

Till frågor och svar

När?