NY GÅNG- OCH CYKELBRO
ÖVER JÄRNVÄGEN

Just nu byggs en 200 meter lång gång- och cykelbro från Österängsparken till Storsjö Strand, i direkt anslutning till Östersunds Centralstation. På så sätt knyts det nybyggda bostadsområdet Storsjö Strand ihop med stationsområdet och resten av staden. Bron beräknas vara klar under vintern 2022/2023.

Från Österängsparken till Storsjöns strand

Brons landfästen byggs i Österängsparken och vid Storsjö Strand. På stationsområdet och vid det södra landfästet finns både trapphus och hiss. Bron blir cirka 200 meter lång och 3,5 meter bred. Den består av flera brodelar, varav den del som ska placeras ovanför järnvägsspåren är tillverkad i rostfritt stål.

Bron är initierad och finansierad av Östersunds kommun, som också kommer att äga den. Eftersom bron går över järnvägen har Östersunds kommun anlitat Trafikverket för själva byggnationen.

Byggtiden

Under tiden som bron byggs kan vägar och parkeringar tillfälligt behöva stängas av och det kan periodvis förekomma buller. Parkeringen vid Ringvägen, närmast stationshuset, är avstängd under hela byggtiden.

Övriga avstängningar kan du läsa om på Trafikverkets hemsida.
Här kan du se en film om bron.

Nyheter och milstolpar kring bygget uppdateras på Facebook.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna rörande våra byggprojekt.

Till frågor och svar

När?