Beslut om vänthallen
skjuts upp

Före jul kunde projekt Östersundslänken rapportera att gamla Turistbyrån på Kyrkgatan skulle byggas om till vänthall. Beslutet föregicks av en kommunal beslutsprocess, men det framkommer nu att den politiska förankringen inte varit tillräcklig. Därför återremitteras ärendet från kommunstyrelsen till tjänstemännen.

Frågan om var och när Östersund får en ny vänthall kvarstår därmed. Så snart det finns mer information i ärendet publiceras det här på Ösersundsrummet.se