Byggstart i sommar
– Hofvallen och Jamtli blir först ut

Som vi tidigare rapporterat har planerna för byggstart av Östersundslänken ändrats, delvis på grund av överklaganden kring hållplats centrum. Under augusti 2022 drar vi därför i stället i gång med hållplats Jamtli och reglerplats Hofvallen.

Utanför Jamtli planeras nya, funktionella väderskydd med en mer tillgänglig placering. Dels blir det närmare och smidigare för resenärer med kollektivtrafiken, dels får vi mer plats för att bygga anpassade parkeringar för rörelsehindrade. Vi bygger också nya cykelparkeringar, så att det blir enklare att ta cykeln till området. Utanför Hofvallen byggs en reglerplats (uppställning för bussar) där busschaufförer också ska ges möjlighet att pausa och äta.

Under byggperioden blir det en viss påverkan på framkomligheten, men entrén till muséet är tillgänglig under hela tiden.

Efter färdigställande av de nya hållplatserna blir entrén till Jamtli lättare att nå för fler trafikanter. Genom flytten får vi också möjlighet att bevara björkallén som finns utanför gamla muséet och Landsarkivet.