Fler avgångar ska göra det mer attraktivt att ta bussen

Kollektivtrafiken är en förutsättning för många att kunna ta sig till jobb, skola, service och nöjen. Den utgör en viktig del av samhället för att man ska kunna leva och bo i Östersund på lika villkor. Planerna på ett nytt linjenät för stadsbussarna innebär flera förbättringar, som tätare avgångar och smidigare byten.

– Målet är att skapa samma frihetskänsla med bussen som med bilen, säger Marcus Wisting, kollektivtrafiksamordnare på Östersunds kommun.

­Östersundslänken, och Länstrafikens nya linjenät för stadsbussarna, kommer att höja standarden på kollektivtrafiken och underlätta för resenärerna. Men en bättre busstrafik handlar inte bara om service. Den är också nödvändig för att nå klimatmålet om ett fossilfritt Östersund 2030.

– Vi måste bli bättre på att marknadsföra kollektivtrafiken för jobbpendlare, inte minst nu när det blir nytt linjenät för stadsbussarna med tätare avgångar. Planen är att skapa 10-minuterstrafik på stomlinjerna under rusningstid, och 20-minuterstrafik på övriga linjer. Den självklara kopplingen är att bussen ersätter bilåkande, säger Marcus.

En annan nyhet för resenärerna blir bekantskapen med den nya bussgatan, Östersundslänken. Den sträcker sig ända från Jamtli till tågstationen, och sammanlänkar flera av stadens viktiga knutpunkter. Samtliga busslinjer ska angöra Centrumhållplatsen minst en gång per tur, och planen är att samtliga regionbussar ska trafikera alla hållplatser längs med bussgatan. På så vis blir det smidigare att nå all den service som finns utmed Kyrkgatan.

– Man förenklar också linjenätet genom att ha genomgående linjer. Som det är idag har en del linjer ändhållplats i Östersund, där du måste byta buss. Vi ska försöka komma ifrån mjölkturerna, de som kringelikrokar sig fram och plockar upp folk överallt. De är helt enkelt inte effektiva.

Givetvis blir det byggstök under tiden, men byggnationerna sker under en längre period, med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Därefter är förhoppningen att fler ska upptäcka kollektivtrafiken.

– Vi försöker undvika provisoriska lösningar, allt för att förenkla resandet. Med alla de här förändringarna förväntar vi oss en ökning i bussresandet med 10-20 procent. Med långsiktiga insatser tror jag att vi ska nå de målen, avslutar Marcus Wisting.

Bussen – ett klimatsmart val

Kollektivtrafiken är fossilfri redan idag och miljövinsten i att resa tillsammans är stor. Transportsektorn står idag för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, och inrikes transporter är helt dominerande. Genom att inte blunda för det klimathot vi står inför utan att aktivt välja att gå, cykla eller åka kollektivt bidrar du till att vända utvecklingen.