Här befinner vi oss nu
– om vänthallen och byggstart Kyrkgatan

I en tidigare nyhet berättade vi att gamla turistbyrån skulle byggas om till vänthall. Efter ytterligare dialog med kommunfullmäktiges politiker framkom dock önskemål om att se över lokalalternativen. Det innebär att vi nu letar efter andra, lämpliga lokaler för att skapa en trivsam och tillgänglig vänthall.

Det blir mest troligt en lösning via någon av fastighetsägarna i området kring Åhléns och ÖP-huset. Projektgruppen för Östersundslänken jobbar intensivt med frågan, och så snart vi har nya besked berättar vi om detta via ostersundsrummet.se

Under våren planeras byggstart för den del av Östersundslänken som sträcker sig längs Kyrkgatan mellan Thomégränd och Tullgatan. En faktor som kan förändra tidplanen är den överklagan som finns hos Mark- och miljööverdomstolen, gällande trädfällningar utmed gatan. En dom i frågan väntas under perioden mars till maj i år. Därefter kan vi berätta mer om detaljerna kring bygget. Om vi kan komma i gång som planerat innebär det att de befintliga träden tas tillvara och flyttas till nya platser i centrum. Under arbetets gång planteras sedan nya träd som passar in med bussgatans aktuella utformning.

Vi berättar mer om hur byggplanerna framskrider under våren.