Nu får Östersundsborna veta mer om ”nya busstorget”.

Fredagen den 8 november öppnar Östersundsrummet på Hamngatan 13 i centrala Östersund. Där ska Östersundsborna kunna hitta information om den kommande ombyggnationen av Gustav III:s torg, ställa frågor och komma med idéer om det nya kvarterets innehåll.

–  Vi vill skapa dialog och ta del av Östersundsbornas idéer för det nya stadskvarteret och framtidens resande, säger Bengt Gryckdal, mark- och exploateringschef på Östersunds kommun.

Nya Gustav III:s torg och ett hållbart resande i Östersund och länet är viktiga delar av fastighetsbolaget Diös och Östersunds kommuns strategi om stadsutveckling. Just nu jobbar Diös och kommunen tillsammans med detaljplanen för ombyggnationen av området kring Gustav III:s torg, ett arbete som beräknas pågå till november 2020.

– Utvecklingen av stadskärnan är nödvändig för att Östersund ska fortsätta vara attraktiv som stad. Vi lever i en föränderlig värld där människor kommunicerar, jobbar, shoppar, lyssnar på musik, bor, köper mat, bokar resor och umgås på helt andra sätt än för bara tio år sedan. Och när människorna förändras måste staden hänga med. I Östersundsrummet kommer vi att prata om stadsutveckling. Vi vill engagera, involvera och visa Östersundsborna både hur nya Gustav III:s torg växer fram och hur resandet till och från Östersund utvecklas, säger Henrik Lundmark, fastighetschef på Diös.

– Människors rörelsemönster och resande har förändrats. Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen vill därför öka möjligheterna till ett hållbart resande, anpassat efter nya trafiksätt och flöden. I Östersundsrummet kommer medborgarna att kunna tycka till om hur framtidens resande i Östersund ska se ut. Vad är viktigast när vi reser, vart vill vi oftast åka och på vilket sätt reser vi helst? säger Ante Åkerström, projektledare på Östersunds kommun.

Östersundsrummet kommer att ha öppet mellan kl. 10-15 torsdagar till lördagar med premiär på fredag där Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös, Bengt Gryckdal, mark- och exploateringschef, Östersunds kommun och Ante Åkerström, projektledare hållbart resande, Östersunds kommun kommer finnas på plats. Östersundsrummet kommer även att användas som samlingsplats för möten, fokusgrupper och workshops kopplade till Gustav III:s torg och framtiden resande. Läs mer på ostersundsrummet.se.

För ytterligare information kontakta gärna:

Henrik Lundmark
Fastighetschef Diös Fastigheter

Telefon: 072-220 62 32
E-post: henrik.lundmark@dios.se

Bengt Gryckdal
Mark- och exploateringschef Östersunds kommun

Telefon: 070-382 14 76
E-post: bengt.gryckdal@ostersund.se

Ante Åkerström
Projektledare Östersunds kommun

Telefon: 070-548 78 30
E-post: ante.akerstrom@ostersund.se