Östersundslänken
börjar byggas under 2023 

Under hösten har projekt Östersundslänken fortsatt med planeringsfasen. Förberedelserna inför utökningen av hållplatser utmed Kyrkgatan fortgår ­– oberoende av planerna för Gustav III:s-torg. Östersundslänken börjar byggas under 2023, under förutsättning att stadsmiljöavtalet går igenom. 

Det innebär i så fall att vi påbörjar bygget av fler hållplatslägen och en bättre statsmiljö nästa år. I och med ombyggnationen blir det också bredare trottoarer, mer grönska och förbättrad tillgänglighet.

Östersundslänken löper mellan Östersunds centralstation och Jamtli och ska serva medborgarna med kollektivtrafik på ett smidigt sätt. Kollektivtrafikomvandlingen innebär nya hållplatser, serviceställen och flöden.

Här kan du se fler nya bilder som visar hur det är tänkt att bli.