Östersundslänken
– en del av stadens utveckling

En stad är aldrig färdigbyggd. Ständig förändring och utveckling är tvärtom kärnan i begreppet stad. Det finns helt enkelt inga statiska städer. Det säger Jenny Jernström, strateg för fysisk planering på Östersunds kommun. Hon hjälper oss att sätta Östersundslänken i ett större sammanhang.

Det finns framför allt två olika aspekter där Östersundslänken spelar en viktig roll i utvecklingen av Östersund. Dels kommunens mål om att vara fossilfritt 2030, dels det faktum att Östersund växer, fler människor behöver få plats att resa och leva i staden.

– För att vi ska kunna nå målet om fossilfritt 2030 behöver bland annat människors sätt att ta sig till jobbet förändras. Fler än idag behöver välja bussen eller att gå och cykla. Med tanke på att många som idag tar bilen till jobbet inte har mer än fem kilometerns resväg är det ett rimligt mål att jobba mot, säger Jenny Jernström.


Fler och mer ska få plats

Den omställning vi står inför innebär också att vi behöver skapa utrymme för fler människor. Konkurrensen om marken i staden hårdnar när fler ska bo, ha tillgång till service och kunna förflytta sig. Ytorna måste användas optimalt och bilar tar plats, både när de är i rörelse och när de står stilla.

– Som kommun ska vi göra det lätt för människor att göra den livsstilsförändring som ett förändrat resande innebär. Vill vi att fler ska åka buss och cykla så behöver vi se till att erbjuda en bra infrastruktur för cykling och, i samverkan med regionen, en bra kollektivtrafik, säger Jenny Jernström.

Jenny förklarar att det också kan handla om hur olika färdsätt prioriteras när det gäller framkomlighet. Eftersom kommunen vill göra det enkelt att välja att gå, cykla och ta bussen är det också dessa färdsätt som prioriteras.

En stad för alla

– Bilen var varit norm väldigt länge, både för kommunen och för individen. Nu står vi inför en ny era där vi kanske måste diskutera hur framkomligheten för bilen ska se ut. Hur fort ska man till exempel få köra i staden och hur kan bilen anpassas till andra trafikslag? Vi måste se över det, säger Jenny Jernström.

Grunden är att Östersund ska vara en stad för alla, där alla enkelt kan förflytta sig inom staden och få tillgång till den service och det utbud de behöver. Stadens tillgänglighet och uppbyggnad ska bidra till social hållbarhet och att människor får jämlika livsvillkor.

– Det är stora frågor men vi vet att stadsplaneringen påverkar människors liv. Därför är det viktigt att vi ser till att ha bra kunskap. Vi behöver totaloptimera stadens ytor och strukturer, och Östersundslänken är en del i det arbetet, säger Jenny Jernström.