Paus för byggstart vid Hofvallen

I väntan på nya politiska beslut har kommunens styrgrupp för Östersundslänken pausat den planerade byggstarten vid Hofvallen. Övrig projektering och utredning pågår enligt plan. Det gäller hela Östersundslänken. (Observera att projektering endast innebär planering, inte gräv och bygg.)

Vi informerar här på webben och i nyhetsbrev när det kan bli dags att börja gräva. Troligtvis kommer mer detaljerade besked i november.