Snart lyfts bron på plats
vid järnvägsstationen

Bygget av den nya gång- och cykelbron vid järnvägsstationen går framåt enligt plan. Några brodelar är redan pålyfta, återstår gör den mest spännande delen över järnvägen.

Lyftet sker den första helgen i juni, och exakt tidpunkt beror på väder och vind. Det får inte blåsa kraftigt när bron ska sänkas på plats, därför kan vi inte ange en exakt tidpunkt ännu.

Om du är intresserad av att se det spektakulära brolyftet går det bra att titta från Österängsparken. Det är viktigt att respektera avspärrningar och instruktioner på plats. Säkerheten vid brobygget är högsta prioritet, både för åskådare och personal.

Följ oss på Facebook för att få veta exakt tidpunkt för det stora brolyftet.

Gång- och cykelbron är en del av Östersundslänken – som ska skapa smidigare transportflöden i vår stad. Bron beräknas vara färdig vintern 2022/2023.