Turistbyrån byggs om till vänthall

I samband med bygget av den nya Östersundslänken planeras också en ny vänthall för bussresenärer. Nu är det bestämt att det blir turistbyrån på Rådhusgatan 44.

– Vi gör det här för att förbättra för våra resenärer. Vi vill skapa en trivsam vänthall och bygga bort otryggheten som många upplever finns på busstorget idag, säger Mathias Ekman, projektchef på Östersunds kommun.

Destination Östersund som för närvarande huserar i byggnaden har sedan tidigare beslutat om en flytt till ett mer centralt läge, på Storgatan. Därmed uppdagades möjligheten att skapa en fin och välkomnande vänthall på ett mycket bra läge i Östersund.

– Huset är K-märkt, så det blir inga förändringar exteriört – det ska se ut som det alltid har gjort på utsidan. Däremot ska vi göra tillgänglighetsanpassningar. I den nya vänthallen ska det inte heller finnas några prång och vrår där den mer ljusskygga verksamheten kan gömma sig, säger Mathias Ekman.

Just nu arbetar Östersunds kommun fram idéskisser som visar hur den nya lokalen kan utformas invändigt. Region Jämtland Härjedalen och Länstrafiken är också involverade i planerna för den nya Östersundslänken och vänthallen, och för hela projektet har det varit viktigt att ta hänsyn till bevarandevärda miljöer i staden.

– Vi har fått till oss från allmänheten att det var mycket viktigt att inte röra Kyrkparken, något som vi har lyssnat på och tagit hänsyn till. Därför tycker vi att det bli väldigt bra att kunna använda en befintlig byggnad och göra den tillgänglig för alla länets resenärer, säger Mathias Ekman.

Hela nedre våningsplanet byggs om till en fräsch och tillgänglig vänthall med bland annat info-disk, biljettförsäljning och wc. Som media tidigare rapporterat är fiket på busstorget både värdefullt och omtyckt av väntande resenärer. Därför planeras även nu plats för ett café i de nya lokalerna.

– Det är viktigt för oss att lyssna på resenärernas behov, och ett ställe där man kan sitta ner och ta en fika i all enkelhet är alltid uppskattat. Därför ritas den möjligheten in redan nu, säger Mathias Ekman.

Ytan framför byggnaden ses också över och modifieras så att Kyrkgatan knyts ihop med vänthallen. I samband med ombyggnationen av Turistbyrån flyttas också den befintliga taxiuppställningen på Kyrkgatan. Den nya placeringen är inte helt bestämd ännu, men planen är att den fortsatt ska finnas i närområdet. För att främja centrumhandeln och underlätta för besökare prioriteras korttidsparkeringar framför långtidsparkeringar. Exakt var de nya bilplatserna ska placeras är ännu inte klart.