ÖSTERSUNDSLÄNKEN

Länken löper mellan Östersunds centralstation och Jamtli och ska serva medborgarna med kollektivtrafik på ett smidigt sätt. Kollektivtrafikomvandlingen innebär nya hållplatser, serviceställen och flöden.

Östersundslänken är en högkvalitativ kollektivtrafiklänk genom Östersunds mest centrala delar. Förbindelsen ska gå mellan Järnvägsstationen i söder och Jamtli i norr, via Kyrkgatan. Länken knyter ihop olika trafikslag och viktiga målpunkter i staden. Syftet är att skapa en trygg och trevlig miljö för resenärer, minska behovet av att byta buss för att nå viktiga knutpunkter och att öka det kollektiva resandet.

Genom att skapa tilltalande miljöer längs hela Kyrkgatan, får vi samtidigt möjlighet att göra en insats för en mer tillgänglig miljö i centrala Östersund.

När Östersundslänken är färdigbyggd ökar vi antalet turer till järnvägsstationen och sjukhuset. Det innebär att fler resenärer än idag får resa direkt, utan bussbyten, till viktiga knutpunkter i staden. Östersundslänken knyter också ihop olika trafikslag som buss, järnväg och cykel, på ett bättre sätt än idag.

Byggtiden

Kyrkgatan och trafiken längs den påverkas i omgångar under projekttiden. De olika etapperna byggs om vid olika tidpunkter och därför flyttas byggstöket längs med Kyrkgatan. Generellt sett påverkas inte busstrafiken och dess linjenät under byggtiden. Men, när vissa insatser görs kan det behövas tillfälliga linjeomdragningar. När det blir aktuellt hittar du ändringarna på Länstrafikens hemsida.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna rörande våra byggprojekt.

Till frågor och svar

Här hittar du pressbilder.

Pressbilder

När?