Fasadskiss Kyrkgatan

2021-03-08T14:24:53+00:00

Fasadskiss Kyrkgatan

Från vänster till höger syns Hamngatan, norra kvarteret med hotellbyggnad, södra kvarteret med orangeri och bostadsbyggnader samt Thoméegränd. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg 

Fasadskiss Rådhusgatan

2021-03-08T14:40:16+00:00

Fasadskiss Rådhusgatan

Från vänster till höger syns Gamla teatern, Thoméegränd, södra kvarteret med kontorsbyggnaden, norra kvarteret med hotellbyggnaden samt Magistern 5. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg. 

Fasadskiss Thomeegränd

2021-03-08T14:31:46+00:00

Fasadskiss Thomeegränd

Från vänster till höger syns Kyrkgatan, södra kvarteret med bostadsbyggnader, kontorshus samt Rådhusgatan. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg 

Till toppen