Gustav III:s torg 1940-1955

2020-04-16T14:17:25+00:00

Gustav III:s torg 1940-1955

Sedan början av 30-talet har Gustav III:s torg varit centrum för Östersunds busstrafik till den omgivande landsbygden.

Bild: Östersunds historia, JAMTLI 

Flygfoto över Gustav III:s torg från ca 1949 – 1950

2020-04-16T14:22:02+00:00

Flygfoto över Gustav III:s torg från ca 1949 – 1950

Nytorget ändrade år 1928 namn till Gustav III:s torg för att minna om stadens grundare. Nytorget har sedan 1800-talets senare hälft varit en plats för marknader, nöjen, demonstrationer och möten. Kreaturshandel, samt månatliga marknader, har inneburit att torget även har kallats både Kotorget och Månadsmötet i folkmun.

Källa: Riksantikvarieämbetet
Bildbeteckning:
ac00085 

Östersunds stadsiluett på 1920-talet

2020-04-16T14:19:58+00:00

Östersunds stadsiluett på 1920-talet

Stadsplanen för Östersund har växt fram i fem olika etapper; från år 1788 fram till 1881. Gustav III:s torg ingår i den tredje stadsplanen, från år 1864, där kvarteret Nytorget undantogs från bebyggelse.

Bildbeteckning: ac00044
Källa: Riksantikvarieämbetet.

Till toppen