Siluettbilder

Siluett från Frösön

2020-04-17T13:00:13+00:00

Siluett från Frösön

Fotomontage av den nya bebyggelsen i förhållande till dagens bebyggelse sedd från Frösön. Byggnaderna kommer i verkligheten att färgsättas med dova kulörer i enlighet med kvalitetsprogrammet. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg 

Siluett från gångbron mot badhusparken

2020-04-17T13:02:42+00:00

Siluett från gångbron mot badhusparken

Fotomontage av den nya bebyggelsen sedd från gångbron mot Frösön. Byggnaderna är här färgsatta med exempel av de kulörer som finns beskrivna i kvalitetsprogrammet. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg 

Till toppen