Vy över Kyrkgatan

2021-03-08T17:18:45+00:00

Vy över Kyrkgatan

Vy över Kyrkgatan sett från norr mot söder. Hotellet i norra kvarteret, den nya torgbildningen och trappan, samt södra kvarteret med föreslaget ”orangeri” och bostadsbebyggelse med publika bottenvåningar.   

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg 

Vy över Thoméegränd

2021-03-08T17:11:05+00:00

Vy över Thoméegränd

Vy över Thoméegränd sett från väster, nära uppfarten till Mittpunktens garage. Det södra kvarteret inom planområdet till vänster i bild. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg 

Vy över Kyrkgatan / Thoméegränd

2021-03-08T14:53:49+00:00

Vy över Kyrkgatan / Thoméegränd

Vy över Kyrkgatan / Thoméegränd sett från söder mot norr. Södra kvarterets föreslagna bostadshus med publika lokaler i gatuplan närmast till höger i bilden.   

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg 

Till toppen