Skisser från gatunivå

Vy från Artillerigatan/Rådhusgatan

2020-04-16T14:13:26+00:00

Vy från Artillerigatan/Rådhusgatan

Byggnaderna är placerade inom stadens rutnätsstruktur med fasader i liv med gatan, undantaget utmed Rådhusgatan. Detta förstärker gaturummen och ger en tydligare stadsmässighet.

Bild framtagen av: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg

Vy från Kyrkgatan/Hamngatan

2020-04-16T14:13:59+00:00

Vy från Kyrkgatan/Hamngatan

Bottenvåningar med publikt innehåll bidrar till att stärka upplevelsen i ögonhöjd och öka tryggheten längs omgivande gator. Detaljplanen reglerar att byggnaderna anpassas till sin omgivning i fråga om materialval och kulör samt att fasader ska utformas med hög kvalitet och väl bearbetade detaljer så att en god helhetsverkan erhålls.

Bild framtagen av: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg

Vy från den norra delen av Rådhusgatan

2020-04-16T14:33:46+00:00

Vy från den norra delen av Rådhusgatan

Vy från den norra delen av Rådhusgatan. Närmast i bild finns Magistern 5, sedan hotellbyggnaden och sist kontorsbyggnaden. Illustrationen visar hur fasaderna längs gatan trappas för att ge Gamla Teatern fortsatt utrymme i fonden. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg 

Vy från Artillerigatan

2020-04-16T14:35:05+00:00

Vy från Artillerigatan

Vy från Artillerigatan, korsningen Rådhusgatan, söder om Länsbiblioteket. Hotellbyggnaden till höger i bild och kontorsbyggnaden till vänster. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg 

Vy över Hamngatan

2020-04-16T14:35:53+00:00

Vy över Hamngatan

Vy över Hamngatan sett från söder. Norra kvarteret till höger i bilden. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg 

Vy över Kyrkgatan

2020-04-16T14:37:11+00:00

Vy över Kyrkgatan

Vy över Kyrkgatan sett från norr mot söder. Hotellet i norra kvarteret, den nya torgbildningen och trappan, samt södra kvarteret med föreslaget ”orangeri” och bostadsbebyggelse med publika bottenvåningar.   

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg 

Vy över Thoméegränd

2020-04-16T14:39:05+00:00

Vy över Thoméegränd

Vy över Thoméegränd sett från väster, nära uppfarten till Mittpunktens garage. Det södra kvarteret inom planområdet till vänster i bild. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg 

Vy över Kyrkgatan / Thoméegränd

2020-04-16T14:40:52+00:00

Vy över Kyrkgatan / Thoméegränd

Vy över Kyrkgatan / Thoméegränd sett från söder mot norr. Södra kvarterets föreslagna bostadshus med publika lokaler i gatuplan närmast till höger i bilden.   

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg