VÄLKOMMEN TILL ÖSTERSUNDSRUMMET

Här vill vi prata om utvecklingen av Östersund som stad. Arbetet med att planera för ett nytt kvarter på nuvarande Gustav III:s Torg är i full gång och kommunen och Diös har tillsammans tagit fram ett förslag på detaljplan. Just nu är vi inne i en spännande del – samråd.

Det är nu du har möjlighet att tycka till om ett konkret förslag. Här på sidan kan du ta del av skisser, ritningar och 3D-modeller för att bilda dig en uppfattning av det nya kvarteret. 

Tyck till!

VÄLKOMMEN TILL ÖSTERSUNDSRUMMET

Här vill vi prata om utvecklingen av Östersund som stad. Arbetet med att planera för ett nytt kvarter på nuvarande Gustav III:s Torg är i full gång och kommunen och Diös har tillsammans tagit fram ett förslag på detaljplan. Just nu är vi inne i en spännande del – samråd.

Det är nu du har möjlighet att tycka till om ett konkret förslag. Här på sidan kan du ta del av skisser, ritningar och 3D-modeller för att bilda dig en uppfattning av det nya kvarteret. 

Tyck till!

Galleri

Här hittar du skisser, ritningar och exempel inklusive korta beskrivningar som hjälper dig att navigera rätt.

Till Galleriet

3D Modell

Kliv in i 3D-modellen av Östersund och få en känsla av hur det nya kvarteret kan komma att se ut.

Till 3D modellen

För mer information om hur verktyget fungerar klicka här.

Frågor & svar

Vad innebär samråd? Ta del av vanliga frågor och svar och ställ dina egna.

Till Frågor & svar

Tyck till om detaljplanen!

Under perioden 20 april-15 juni kommer detaljplanen för Gustav III:s Torg att skickas ut på samråd. Skisser och ritningar för det nya kvarteret kommer att presenteras här och på kommunens hemsida. Den som vill kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget via brev till kommunen eller via knappen nedanför.

Tyck till!

När samrådstiden är slut sammanställs alla synpunkter. Detaljplanen bearbetas under sommaren och skickas sedan ut på granskning under hösten 2020. Detaljplanen kan sedan antas vid årsskiftet 2020/2021. Först när detaljplanen antagits och vunnit laga kraft (ca en månad efter beslutet) kan bygglov ges och byggnationerna påbörjas.

Planhandlingar

Samråd för Gustav III:s torg

Måndag den 27 april genomförde Östersunds kommun samråd för Gustav III:s torg.
På grund av rådande coronapandemi genomfördes samrådet digitalt och här kan du som vill se samrådet i sin helhet.

Tidsplan