Start2020-04-01T15:29:35+00:00

VÄLKOMMEN TILL
ÖSTERSUNDSRUMMET

Vi finns här på nätet och på Hamngatan 13 i Östersund. I Östersundsrummet vill vi prata om utvecklingen av Östersund som stad. Just nu pågår arbetet med att planera för ett nytt kvarter i Östersund och för framtidens resande. Häng med!

VÄLKOMMEN TILL ÖSTERSUNDSRUMMET

Vi finns här på nätet och på Hamngatan 13 i Östersund. I Östersundsrummet vill vi prata om utvecklingen av Östersund som stad. Just nu pågår arbetet med att planera för ett nytt kvarter i Östersund och för framtidens resande. Häng med!

Vad?

Diös och Östersunds kommun ska tillsammans skapa stans nya kvarter. Vi ska förvandla området kring Gustav III Torg, eller Busstorget som många av oss säger, till ett tryggt och attraktivt område där vi Östersundsbor kan bo, jobba, shoppa, äta, resa och umgås. En samlingsplats för alla.

Samtidigt tar Östersunds kommun tillsammans med Region Jämtland Härjedalen ett helhetsgrepp kring resandet i Östersund. Hur reser vi nu och hur ser behoven ut i framtiden?

Varför?

Vi vill att Östersund ska fortsätta vara en attraktiv, härlig och levande stad. En stad som människor flyttar till, återvänder till och väljer att bo kvar i. Och för att det ska fortsätta vara så måste Östersund utvecklas. Staden behöver anpassas efter människors nya vanor och beteenden. Vi kommunicerar, jobbar, shoppar, lyssnar på musik, bor, upplever, köper mat, reser och umgås på helt andra sätt än för bara tio år sedan. Och när vi människor förändras måste staden hänga med!

Därför satsar vi nu på att utveckla en viktig och central del av Östersund. Vi ska skapa en ännu mer attraktiv och tillgänglig stadskärna och göra det ännu enklare att resa i staden och länet. Framtidens Östersund ska möta den moderna människans önskemål och behov. Det ska vara en stad för alla.

Tyck till om detaljplanen!

Under perioden 20 april-20 maj kommer detaljplanen för Gustav III Torg att skickas ut på samråd. Skisser och ritningar för det nya kvarteret kommer att presenteras här och på kommunens hemsida. Den som vill kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget, antingen via brev till kommunen eller via e-post: samhallsbyggnad@ostersund.se

När samrådstiden är slut sammanställs alla synpunkter. Detaljplanen bearbetas under sommaren och skickas sedan ut på granskning under hösten 2020. Detaljplanen kan sedan antas vid årsskiftet 2020/2021. Först när detaljplanen antagits och vunnit laga kraft (ca en månad efter beslutet) kan bygglov ges och byggnationerna påbörjas.

Just nu

Stadsprat i Östersundsrummet

Stadsprat i Östersundsrummet Under fredagar i januari bjuder vi in till Stadsprat i Östersundsrummet. Ett tillfälle där aktuella [...]