Arbetet med Östersundslänken fortgår enligt plan.
Information om projektet hittar du numera på: www.ostersund.se/ostersundslanken

Arbetet med Östersundslänken fortgår enligt plan. Information om projektet hittar du numera på: www.ostersund.se/ostersundslanken