Välkommen
till Östersunds-
rummet

Här vill vi prata om utvecklingen av Östersunds city. Det är vacker plats som vi alla vill bevara, det är också en plats som växer och behöver utvecklas. Fler vill bo och leva här vilket vi glädjs åt. Arbetet med att utveckla och bygga inför framtiden är i full gång. Vissa projekt pågår just nu, andra planeras det för. Det är viktigt att du som medborgare upplever en trygg stad med en väl fungerande och tillgänglig infrastruktur. Därför bygger vi om.

Välkommen till Östersundsrummet

Här vill vi prata om utvecklingen av Östersund city. Det är en vacker plats som vi alla vill bevara, det är också en plats som växer och behöver utvecklas. Fler vill bo och leva här vilket vi gläds åt. Arbetet med att utveckla och bygga inför framtiden är i full gång. Vissa projekt pågår just nu, andra planeras det för. Det är viktigt att du som medborgare upplever en trygg stad med en väl fungerande och tillgänglig infrastruktur. Därför bygger vi om.

Aktuellt

Läs alla nyheter

Aktuellt

Östersundslänken

Östersunds-
länken

Länken löper mellan Östersunds centralstation och Jamtli och ska serva medborgarna med kollektivtrafik på ett smidigt sätt. Kollektivtrafikomvandlingen innebär nya hållplatser, serviceställen och flöden.

Läs mer

Gång- och cykelbro
över järnvägen

En 200 meter lång gång- och cykelbro byggs från Österängsparken till Storsjö Strand, i direkt anslutning till Östersunds Centralstation. På så sätt knyts det nybyggda bostadsområdet Storsjö Strand ihop med stationsområdet och resten av staden.

Läs mer

Gustav III:s torg

Den nya detaljplanen för Gustav III:s torg upphävdes sommaren 2022 av Mark- och miljödomstolen med hänvisning till riksintresset för kulturmiljö. I dagsläget är det därför oklart hur utvecklingen av Gustav III:s torg kan komma att se ut i framtiden.

Läs mer

Bra länkar

Östersundsrummet summerar och ger dig en överblick.
Vill du komma djupare och läsa mer föreslår vi att du tittar på:

Frågor och svar

Vi har sammanställt de vanligaste och viktigaste
frågorna kring
de projekt som pågår.

Till frågor och svar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tidsplan