VÄLKOMMEN TILL ÖSTERSUNDSRUMMET

Här vill vi prata om utvecklingen av Östersund som stad. Arbetet med att planera för ett nytt kvarter på nuvarande Gustav III:s Torg är i full gång. Ta del av skisser, ritningar och 3D-modeller och häng med i det fortsatta arbetet.

VÄLKOMMEN TILL ÖSTERSUNDSRUMMET

Här vill vi prata om utvecklingen av Östersund som stad. Den 15 juni/idag är sista dagen att yttra sig i samrådet för detaljplanen för Gustav den III:s torg. Arbetet med att planera för ett nytt kvarter på nuvarande Gustav III:s Torg är i full gång. Ta del av skisser, ritningar och 3D-modeller och häng med i det fortsatta arbetet.

Samrådet slut – vad händer nu?

  • Den 15 juni avslutades samrådet gällande detaljplanen för Gustav III Torg.

  • Alla synpunkter sammanställas och sedan görs eventuella justeringar i planförslaget. (sommaren 2020)

  • Kommunstyrelsen beslutar om det nya planförslaget ska skickas ut på granskning. (hösten 2020)

  • Granskning genomförs och innebär att det finns möjlighet att lämna synpunkter igen. (december 2020)

  • Synpunkterna sammanställs och eventuella justeringar görs. Vid mindre ändringar är planförslaget sedan färdigt för antagande. Vid större ändringar görs granskningen om. (början av 2021)

  • Kommunfullmäktige antar detaljplanen. (våren 2021)

  • När detaljplanen vunnit laga kraft (cirka tre veckor efter antagandet, om den inte överklagas) är det möjligt att söka bygglov. (våren 2021)

    * Tidsangivelserna är uppskattningar

Galleri

Här hittar du skisser, ritningar och exempel inklusive korta beskrivningar som hjälper dig att navigera rätt.

Till Galleriet

3D Modell

Kliv in i 3D-modellen av Östersund och få en känsla av hur det nya kvarteret kan komma att se ut.

Till 3D modellen

För mer information om hur verktyget fungerar klicka här.

Frågor & svar

Vad innebär samråd? Ta del av vanliga frågor och svar och ställ dina egna.

Till Frågor & svar

Tidsplan